Saturday, September 15, 2012

MengenaliMu

Just when I thought I already knew Allah, actually little that I know of Him.

AL- GHAFFAR - menutupi kesalahan hamba-hambanya dengan mengampuni kesalahan mereka.

Diceritakan bahawa seseorang diarahkan masuk ke dalam neraka. Setelah sepertiga perjalanan, dia menoleh kebelakang sambil terus berjalan. Setelah separuh perjalanan, dia menoleh lagi dan melakukan perkara yang sama setelah dua pertiga perjalanan.

Allah S.W.T lalu berfirman, "Bawa kembali orang itu ke sini!"
Lalu bertanya kepada, "Kenapa engkau menoleh sehingga tiga kali?"
Orang itu menjawab, "Setelah aku sampai sepertiga perjalanan, aku teringat akan firmanMu:

Dan TuhanMu Maha Pengampun lagi penuh rahmat. (AL Kahfi 18:58)

Oleh kerana teringatkan firman ini maka aku menoleh dengan penuh harapan mendapat keampunan dan rahmatMu. Setelah sampai separuh perjalanan, aku teringat pula akan firmanMu:

Siapa lagi yang akan dapat mengampunkan dosa-dosa selain Allah. (Ali Imran 3:135)

Ayat ini menguatkan lagi harapanku, menyebabkan aku menoleh lagi. Setelah aku sampai dua pertiga perjalanan, aku teringat pula firmanMu:

Katakan hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus harapan dari rahmat Allah. (Al Zumar 39:53)

Semakin bertambahlah harapanku untuk mendapatkan maghfirah dan rahmatMu!" Allah S.W.T kemudian berfirman, "Pergilah engkau, sesungguhnya aku telah mengampunimu!"

Kisah ini mungkin rekaan Al-Qusyairi sebagai rumusan dalam pengajaran beliau. Kiasah ini ialah sebuah hadith dan dapat ditemui dalam Sahih Muslim, jilid IV, halaman 256 (pentj.)
No comments: