Tuesday, May 7, 2013

AKU disini

 Jatuh cinta dengan sajak karangan Rumi. Aku salin yang asal dalam bahasa Inggeris dan terjemah sendiri ke bahasa Melayu. Harap semua maklum bahawa Rumi merupakan ahli sufi, jadi sajak-sajak beliau mempunya maksud yang sangat mendalam dan tidak boleh dibaca sekali lalu saja tanpa mentafsir ertinya.  Saban malam, ada seorang lelaki memanggil "Allah"
Hingga bibirnya luka berdarah.
Datang Penasihatnya berkata, "Wahai si Dungu!
...kenapa setelah saban malam memanggil
Tak pernah aku dengar Allah menjawab, "AKU disini?"
Tuan bersungguh-sungguh memanggil tapi...
Terus terang saya katakan, SIA-SIA!"

Lelaki itu kemudian berasa kosong dan seperti ditinggalkan.
Tertekan, dia terus berbaring di lantai
Dan tertidur dengan nyenyaknya.
Dalam mimpinya, dia berjumpa satu malaikat yang bertanya kepadanya,
"Kenapa kamu berputus asa memanggil Allah?

Jawab lelaki itu, "Aku sudah jenuh memanggil,
Namun Allah tak pernah menjawab, "AKU disini."

Malaikat itu membalas, "Sebenarnya Allah ada berfirman,
Kamu memanggil namaKu, ialah jawapanKu.
Kamu ingin dekat denganKu ialah pelajaranKu untukmu.
Semua usahamu untuk mendekatiKu,
Sebenarnya ialah usahaKu untuk mendekatimu.
Takut dan Cintamu ialah tali untuk 'menangkapKu.'
Dalam kesunyian yang membaluti setiap yang memanggil nama Allah,
Menunggu disebaliknya seribu jawapan "AKU disini."

Rumi.


All night, a man called “God”                                
Until his lips were bleeding.
Then his Adversary said, “Hey! Mr Gullible!
... How comes you’ve been calling all night
And never once heard God say, “Here, I AM”?
You call out so earnestly and, in reply, what?
I’ll tell you what. Nothing!”

The man suddenly felt empty and abandoned.
Depressed, he threw himself on the ground
And fell into a deep sleep.
In a dream, he met an angel, who asked,
“Why are you regretting calling out to God?”

The man said, “ I called and called
But God never replied, “Here I AM.”

The Angel explained, “God has said,
“Your calling my name is My reply.
Your longing for Me is My message to you.
All your attempts to reach Me
Are in reality My attempts to reach you.
Your fear and love are a noose to catch Me.
In the silence surrounding every call of “God”  
Waits a thousand replies of “Here I AM.”

Rumi

No comments: